29.6.08

Made in Tokyo

Meido in Tōkyō / Kaijima Momoyo, Kuroda Junzō, Tsukamoto Yoshiharu
Made in Tokyo / Momoyo Kaijima, Junzo Kuroda, Yoshiharu Tsukamoto.

Published Tōkyō : Kajima Shuppankai, 2001.

UniM Archit 720.9521 KAIJ

No comments: